جهت عضویت در کانال تلگرام تکتاوب کلیک کنید

لینک‌ها و رتبه گوگل

همانطور که میدانید، وقتی صحبت از رتبه گوگل به میان می آید، گوگل بشدت به لینک ها تکیه می کند. علاوه بر تعداد مطلق لینک ها و متن لینک ها، سند راههای ممکنی را نشان میدهد که گوگل میتواند از اطلاعات گذشته برای تعیین بیشتر ارزش لینک ها کمک بگیرد.

برای مثال، گوگل ممکن است تاریخ کشف لینک و تغییرات لینک را در طول زمان ثبت نماید. گوگل ممکن است همچنین سن لینک ها و سرعتی که یک وب سایت جدید شروع به گرفتن لینک میکند را ثبت نماید.

سند اشاره ای بر آن دارد که گوگل ممکن است اطلاعات زیر را ردگیری نماید:

 • متن لینک ها و تاریخ کشف آنها ثبت می شوند.
 • گوگل ممکن است ظهور و حذف لینک ها در آینده نظارت نماید.
 • گوگل ممکن است بر رشد تعداد لینک ها بعلاوه رشد لینک های شما در صفحات مستقل نظارت داشته باشد.
 • گوگل ممکن است بر تغییرات در متن لینک ها در طول زمان نظارت داشته باشد.
 • گوگل ممکن است بر نرخ لینک های جدید به وب سایت شما و نیز حذف آنها نظارت داشته باشد.
 • گوگل ممکن است توزیع سن همه لینک های شما را ثبت نماید.
 • لینک هایی با سن بیشتر ممکن است ارزش بالاتری نسبت به لینک هایی با سن کمتر داشته باشند.
 • لینک هایی که از صفحات با مطالب نو می آیند ممکن است ارزش بالاتری داشته باشند.
 • چنانچه صفحه ای قدیمی شروع به گرفتن لینک کند، آن صفحه جدید تلقی میشود.
 • گوگل توقع ندارد وب سایت های جدید لینک های بسیار زیادی دریافت کنند.
 • چنانچه وب سایت جدیدی، لینک های بسیاری دریافت نماید، و برخی از لینک ها از سایت های معتبر باشد، گوگل آیتم گفته شده د بالا را در نظر نمیگیرد.
 • گوگل بیان میکند که بهتر است نرخ رشد لینک ها ثابت و پایین باشد.
 • گوگل بیان میکند که متن لینک ها می بایست تا جای ممکن تغییرات داشته باشند.
 • گوگل بیان میکند که رشد لینک ها بصورت انفجاری، ممکن است شدیدا بیانگر اسپم کنندگی باشد.

تاثیر این موضوع بر روی وب سایت

وقتی صحبت از لینک به میان می آید، نباید سراغ راه حلهایی سریع و کوبنده بروید. چنانچه در تبادل لینک های سریع شرکت کنید یا لینک هایی را خریداری نمایید، بطوریکه به یکباره تعداد زیادی لینک دریافت دارید، احتمال آن وجود دارد گوگل به این امر به دیده اسپم نگاه کند.

وقتی با سایت های دیگر تبادل لینک میکنید، اینکار را آرام آرام و پیوسته انجام دهید. هر هفته فدری وقت بگذارید تا لینک هایی را به سایت تان بسازید و متن لینک ها را کمی تغییر دهید. البته متن لینک ها می بایست شامل کلمات کلیدی مناسب با وب سایت شما باشند.

اطمینان حاصل کنید که متون صفحات وب سایت شما بهینه سازی شده اند. چنانچه متون وب سایت شما بهینه سازی نشده باشند، فاکتورهای دیگر نیز کمکی نخواهند کرد.

ارسال نظر